Sprzedaż części maszyn rolniczych jako pomysł na biznes

Rolnictwo to jeden z tych sektorów gospodarki, który rozwija się z roku na rok i funkcjonuje nieustannie, bez względu na aktualną sytuację gospodarczą w kraju. Rozwój rolnictwa otwiera niezwykle szerokie możliwości przed inwestorami. Postępująca mechanizacja gospodarstw inicjuje popyt na pewną grupę dóbr. Skoro pojawia się popyt, musi pojawić się też podaż. Czy sprzedaż części do maszyn rolniczych to dobry pomysł na biznes? Zastanówmy się nad tym.

Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat obraz polskiej wsi uległ znaczącej zmianie. Czasy, kiedy praca na roli realizowana była głównie przez użycie prostych narzędzi, zwierząt gospodarczych i siły własnych mięśni, odeszły już w niepamięć. Współczesne gospodarstwa rolne to w większości przypadków nowoczesne, zmechanizowane jednostki, które swoje zadania realizują dzięki zaawansowanym maszynom.

Postępująca automatyzacja stwarza niezwykle dogodne warunki dla rozwoju pobocznych gałęzi biznesu. Pamiętajmy, że części maszyn rolniczych podlegają zużyciu eksploatacyjnemu. Analitycy rynkowi twierdzą, że rozwój rolnictwa będzie trwał w latach kolejnych. Jest to zatem idealny moment na wkroczenie na rynek części maszyn rolniczych. Przy spełnieniu kilku warunków, szanse na powodzenie takiego przedsięwzięcia są znaczne.

Sytuacja rynkowa sprzyja inwestycjom

Dane rynkowe wyraźnie wskazują, że sprzedaż nowych maszyn rolniczych spada. Rozwija się za to rynek wtórny. Głównie jest to spowodowane wzrostem importu z zachodu. Otwarty rynek sprawia, że rolnicy mają okazję kupić zaawansowany sprzęt, bardzo często znajdujący się w zadowalającym stanie technicznym, za stosunkowo niewielką kwotę. Analitycy są zgodni – taka sytuacja utrzyma się w latach kolejnych. Co to oznacza dla potencjalnego inwestora?

Zwyżkujący rynek używanych maszyn rolniczych otwiera niezwykle szerokie możliwości przed gospodarstwami. Wzrost konkurencji w rym sektorze skutkuje obniżeniem pułapu cenowego. Dzięki temu powiększa się docelowa grupa odbiorców. W chwili obecnej na zakup maszyn rolniczych na rynku wtórnym, mogą pozwolić sobie nie tylko duże gospodarstwa. Automatyzacji ulegają także niewielkie gospodarstwa rolne. W tej sytuacji, grupa docelowa odbiorców części maszyn rolniczych znacząco się powiększa. Należy brać pod uwagę także rosnącą sprzedaż używanego sprzętu. Oznacza to, że maszyny będą wymagały pierwszego serwisu tuż po zakupie, a pewien stopień zużycia eksploatacyjnego sprawi, że wszelkie czynności naprawcze będą przeprowadzane częściej, niż w przypadku nowych maszyn.

Grupa docelowa wciąż będzie się rozrastać

W handlu częściami maszyn rolniczych szanse na powodzenie są tym większe, im więcej czynników zostanie uwzględnionych na etapie planowania przedsięwzięcia. Kluczowym aspektem, jaki powinien być brany pod uwagę, jest lokalizacja punktu sprzedaży. Oczywiste jest, że sklep z częściami maszyn rolniczych powinien być umiejscowiony w pobliżu terenów wiejskich. Warto jednak dogłębnie przemyśleć ten temat. Najbardziej dogodna lokalizacja to taka, gdzie prowadzonych jest najwięcej inwestycji rolnych. Niektóre obszary wciąż się rozwijają, inne natomiast – wprost przeciwnie. Przed podjęciem ostatecznej decyzji warto zatem zapoznać się z analizami i ze statystykami rynku rolnego. Takie informacje okażą się niezwykle przydatne.

Oczywiście nastawianie się wyłącznie na sprzedaż naziemną jest tu ewidentnym błędem. Rynek e-commerce wciąż się rozwija, dotyczy to także tej branży. Import sprzętu z zachodu sprawia, że rynek wykazuje zapotrzebowanie na części maszyn rolniczych tych marek, które w Polsce wciąż jeszcze są mało popularne, a co za tym idzie – ich dostępność jest znikoma. Sprzedaż online zaspokoi zatem popyt generowany przez odbiorców z innych zakątków kraju i znacząco umocni pozycję firmy na rynku.